Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án: Khu đô thị mới phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Tên dự án: Khu đô thị mới phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Minh Hùng.

Tổng mức đầu tư: 115.940.000.000 VNĐ

Số quyết định chủ trương đầu tư: 497/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt: 22/07/2019

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Phòng XTĐT - TTXTĐT