Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án: Khu dân cư thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang

Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án: Khu dân cư thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang

Tên dự án: Khu dân cư thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quản lý và xây dựng 668

Tổng mức đầu tư: 141.308.000.000 VNĐ

Số quyết định chủ trương đầu tư: 471/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt: 10/07/2019

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Phòng XTĐT - TTXTĐT