Phê duyệt dự án xây dựng mô hình trồng, phát triển cây nhãn ghép giống T6

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng mô hình trồng, phát triển cây nhãn ghép giống T6 tại các thôn: Cây Vối, Gốc Bòng, Khe Ngọn, Trại Mới, Cây Thị thuộc xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế.

Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Nội dung triển khai dự án bao gồm: Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu và lựa chọn các hộ tham gia dự án; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin tuyên truyền về dự án; cấp cây giống và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện mô hình; tổ chức cho đại diện các hộ tham quan, học tập kinh nghiệm tại mô hình đã thành công.

Theo đó, Dự án hỗ trợ cho 51 hộ nghèo, hộ cận nghèo trồng, chăm sóc, phát triển 3.791 cây nhãn ghép giống T6, có diện tích 9,54 ha.

Các hộ nghèo tham gia dự án được hỗ trợ 84 cây giống/hộ (tương ứng hơn 6,6 triệu đồng/hộ), hộ cận nghèo được hỗ trợ 67 cây giống/hộ (tương ứng giá trị 5,3 triệu đồng/hộ). Các tham gia dự án được cấp trực tiếp cây giống, được tham gia tập huấn hiểu và nắm được quy trình kỹ thuật thực hiện trong quá trình trồng cây nhãn ghép giống T6.

Mục tiêu của dự án là sau 3 năm thực hiện, các hộ tham gia dự án có thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và nhân rộng mô hình trên địa bàn các thôn, bản trong xã và các xã lân cận.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 400 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 350 triệu đồng. Số còn lại là nguồn đối ứng của các hộ gồm: vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các thiết bị, dụng cụ cần thiết để trồng, chăm sóc cây thuộc dự án.

Thời gian thực hiện dự án là 03 năm, từ tháng 01/2020 đến 31/12/2022./.

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang