Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản

Ngày 03/4/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 với hơn 60 học viên tham gia.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận là đơn vị đào tạo nghiệp vụ đấu thầu uy tín tại Bắc Giang. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư, Viện Kinh tế xây dựng... Khóa học cung cấp cho học viên hiểu được các phạm trù cơ bản về nghiêp vụ đấu thầu và liên tục được cập nhật các văn bản mới nhất trong lĩnh vực đấu thầu, trợ giúp tư vấn giải đáp các tình huống trong công việc từ các giảng viên, hiểu được tầm quan trọng của công tác đấu thầu. Giúp học viên hiểu và vận hành, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình.

Kết thúc khóa học, học viên được Cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Khóa học cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức thường xuyên hàng quý.

* Xin vui lòng liên hệ: 0915.104.179 (Mr.Đại) Để nhận được ngày khai giảng gần nhất trong tháng.

* Thủ tục hồ sơ, Học phí & Cách thức đăng ký học:

* Hồ sơ nhập học bao gồm: Ảnh 3×4 + CMT bản photo.

Các tin liên quan