Khai giảng "Khóa đào tạo trực tiếp dành cho Doanh nghiệp sản xuất, chế biến (In House)" tại Công ty Cổ phần DV và TM Thống Nhất.

Ngày 23/4/2020 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp đã tổ chức khai giảng "Khóa đào tạo trực tiếp dành cho Doanh nghiệp sản xuất, chế biến (In House)" tại Công ty Cổ phần DV và TM Thống Nhất.
Tham dự khai giảng khóa đào tạo có Ông Nguyễn Xuân Trung - PGĐ Trung tâm XTĐT & PTDN; ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DV và TM Thống Nhất cùng hơn 90 học viên là cán bộ nhân viên, các đại lý của công ty tham gia khóa đào tạo.
Đào tạo inhouse là chương trình được xây dựng và đào tạo theo nhu cầu cụ thể tại từng Doanh nghiệp.
Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu cũng như định hướng đào tạo, những kỳ vọng của Lãnh đạo Công ty, các chuyên viên phòng Phát triển Doanh nghiệp đã phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp để xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của Công ty.
Qua việc đào tạo và huấn luyện, mỗi nhân sự dễ dàng thích ứng hơn với từng hoàn cảnh cụ thể để tạo ra những giá trị gia tăng, giải quyết những phát sinh và mang lại thành công cho Công ty.
Buổi học đầu tiên diễn ra hết sức thành công và nhận được sự đánh giá cao từ phía ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần DV và TM Thống Nhất.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp hi vọng rằng sẽ luôn luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp giúp cộng đồng Doanh nghiệp Bắc Giang vững tiến vươn xa.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

Hà Thảo - PTDN 

Các tin liên quan