DDCI Bắc Giang

Công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2020 -

Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định 265/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và more

Đăng kí nhận DDCI Bắc Giang
Chat với chúng tôi