Đẩy nhanh tiến độ dự án BT trên địa bàn huyện Lục Nam

Chiều ngày 17/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã có buổi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

                                    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chỉ đạo tại buổi kiểm tra. 

Phạm vi dự án gồm 2 tuyến đường trục chính nằm trong quy hoạch thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam với tổng chiều dài hơn 3km. Tổng mức đầu tư trên 226,4 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Nhà đầu tư dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại huy động để đầu tư toàn bộ dự án; nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án.

Nhà nước dùng quỹ đất với diện tích khoảng 26,17 ha thuộc quy hoạch khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư dự án BT. Nhà đầu tư sẽ kinh doanh quỹ đất thanh toán trên để thu hồi vốn đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Nam, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương tích cực triển khai; đã tiến hành hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng được 226/325 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các thủ tục đầu tư được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cơ bản hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai các gói thầu theo kế hoạch. Nhà thầu thi công đang tiến hành việc đào đắp, san nền và lắp đặt hệ thống cống thoát nước đối với mặt bằng đã được bàn giao thuộc tuyến đường trục… Tổng giá trị thực hiện dự án đến nay đạt 24,76 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, địa hình, địa chất không thuận lợi; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ bồi thường; một số thủ tục cần phê duyệt của Trung ương... đã làm ảnh hưởng tới tiến độ của dự án.

                                                        Tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm đang được đắp nền. 

Kiến nghị tại buổi làm việc, UBND huyện Lục Nam đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Luật quản lý tài sản công để làm cơ sở thanh toán dự án BT kịp thời cho nhà đầu tư theo hợp đồng; đồng thời quan tâm, hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai và quản lý dự án. Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh sớm kiến nghị bộ, ngành Trung ương phê duyệt một số thủ tục pháp lý về đầu tư của dự án; đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng…

Chỉ đạo tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận sự vào cuộc tích cực, bài bản của địa phương và nhà đầu tư trong việc triển khai các thủ tục, quy trình đối với dự án BT. Đồng chí nhấn mạnh, UBND huyện Lục Nam cần nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của dự án đường trục khu dân cư thị trấn Đồi Ngô đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội, triển vọng tích cực để địa phương bứt phá...

Tuy nhiên, hiện tiến độ của dự án đang chậm so với kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, huyện Lục Nam tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư. Huyện cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn.

Các sở, ngành liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các khâu của dự án theo đúng quy định của pháp luật; vừa đẩy nhanh tiến độ vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư; đôn đốc các nhà thầu tập trung cao nhân lực, phương tiện, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của địa phương và chủ đầu tư, gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chiều ngày 17/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã có buổi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Phạm vi dự án gồm 2 tuyến đường trục chính nằm trong quy hoạch thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam với tổng chiều dài hơn 3km. Tổng mức đầu tư trên 226,4 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Nhà đầu tư dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại huy động để đầu tư toàn bộ dự án; nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án.

Nhà nước dùng quỹ đất với diện tích khoảng 26,17 ha thuộc quy hoạch khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư dự án BT. Nhà đầu tư sẽ kinh doanh quỹ đất thanh toán trên để thu hồi vốn đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Nam, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương tích cực triển khai; đã tiến hành hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng được 226/325 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các thủ tục đầu tư được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cơ bản hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai các gói thầu theo kế hoạch. Nhà thầu thi công đang tiến hành việc đào đắp, san nền và lắp đặt hệ thống cống thoát nước đối với mặt bằng đã được bàn giao thuộc tuyến đường trục… Tổng giá trị thực hiện dự án đến nay đạt 24,76 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, địa hình, địa chất không thuận lợi; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ bồi thường; một số thủ tục cần phê duyệt của Trung ương... đã làm ảnh hưởng tới tiến độ của dự án.

Tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm đang được đắp nền. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Kiến nghị tại buổi làm việc, UBND huyện Lục Nam đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Luật quản lý tài sản công để làm cơ sở thanh toán dự án BT kịp thời cho nhà đầu tư theo hợp đồng; đồng thời quan tâm, hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai và quản lý dự án. Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh sớm kiến nghị bộ, ngành Trung ương phê duyệt một số thủ tục pháp lý về đầu tư của dự án; đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng…

Chỉ đạo tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận sự vào cuộc tích cực, bài bản của địa phương và nhà đầu tư trong việc triển khai các thủ tục, quy trình đối với dự án BT. Đồng chí nhấn mạnh, UBND huyện Lục Nam cần nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của dự án đường trục khu dân cư thị trấn Đồi Ngô đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội, triển vọng tích cực để địa phương bứt phá...

Tuy nhiên, hiện tiến độ của dự án đang chậm so với kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, huyện Lục Nam tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư. Huyện cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn.

Các sở, ngành liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các khâu của dự án theo đúng quy định của pháp luật; vừa đẩy nhanh tiến độ vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư; đôn đốc các nhà thầu tập trung cao nhân lực, phương tiện, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của địa phương và chủ đầu tư, gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang