Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án đô thị trên địa bàn huyện Yên Thế

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà có buổi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Yên Thế. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND huyện Yên Thế.

                            Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư
                                                                        tại xã Phồn Xương, huyện Yên Thế. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Thế có 04 dự án khu đô thị, khu dân cư đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trong đó có 01 dự án (Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế) đã hoàn thành xong, đang hoàn tất thủ tục quyết toán công trình và bàn giao lại dự án cho chính quyền địa phương; 03 dự án đang triển khai.

Các dự án gồm: Dự án Khu 1 thuộc khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ quy mô khoảng 19,9ha và Dự án Khu số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương quy mô khoảng 19,98 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hùng làm chủ đầu tư; Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ quy mô khoảng 6,86 ha do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư; điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế quy mô 1,93 ha do Công ty Cổ phần xây lắp thiết bị điện Nhật Minh làm chủ đầu tư.

               Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu huyện Yên Thế tập trung cho công tác GPMB các dự án.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận sự cố gắng và chia sẻ những khó khăn với huyện Yên Thế cùng các chủ đầu tư trong việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư tại một huyện miền núi. Tuy nhiên, theo đánh giá chung tiến độ thực hiện các dự án còn khá chậm và những vướng mắc chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Yên Thế tăng cường thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo cấp ủy và các tổ chức chính trị tại địa phương cùng vào cuộc, phối hợp trong công tác vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, huyện cần chủ động vận dụng linh hoạt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đền bù GPMB theo hướng có lợi cho người dân; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư đưa ra phương án phê duyệt giá đất cụ thể và thông báo rộng rãi để nhân dân nắm được.

Ngoài ra, yêu cầu huyện thực hiện rà soát từng dự án, thống kê những nội dung khó khăn, vướng mắc để xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời hạn theo đúng quy định. Đối với các dự án đã hoàn thành cần khẩn trương quyết toán; lưu ý đảm bảo cảnh quan môi trường xung quanh của các dự án này.

Thời gian tới, huyện Yên Thế cần chú ý đến việc xây dựng các chương trình và không gian phát triển đô thị; thực hiện quy hoạch chi tiết để thu hút nhà đầu tư; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thương mại dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng chuyên môn hỗ trợ thường xuyên cho huyện, xem xét trả lời kịp thời các nội dung huyện xin ý kiến liên quan đến việc thực hiện các dự án. Sở Xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Các chủ đầu tư cần đeo bám công việc, phối hợp chặt chẽ với huyện trong công tác GPMB, khẩn trương thực hiện các nội dung về quyết toán khi dự án hoàn thành.

                            Một trong các dự án khu đô thị, khu dân cư đang được triển khai xây dựng tại huyện Yên Thế

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang