Công bố đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính tại công văn số 1075/STC-QLGCS ngày 05/6/2019, Ngày 06/6/2019 Sở Xây dựng công bố đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Phòng XTĐT - TTXTĐT

Các tin liên quan