Bắc Giang: 8 tháng thu hút hơn 100 dự án đầu tư

Tháng 8/2019, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 138,6 triệu USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2018.

                                                                                            Ảnh minh họa

Trong đó cấp mới 8 dự án trong nước, vốn đăng ký 281 tỷ đồng, gấp 2 lần; 9 dự án FDI vốn đăng ký 169,3 triệu USD, gấp 15,7 lần; điều chỉnh tăng vốn 7 dự án FDI vốn đăng ký bổ sung 19,6 triệu USD, bằng 56,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 722,6 triệu USD, tăng 48,7%; trong đó cấp mới 54 dự án trong nước, vốn đăng ký 970 tỷ đồng; 47 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 480,6 triệu USD; điều chỉnh 28 dự án FDI tổng vốn tăng thêm là 200 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2018, số dự án đầu tư trong nước bằng 68,4%, vốn đăng ký mới bằng 92,1%; số dự án FDI cấp mới tăng 11,9%, vốn đăng ký gấp 3,8 lần; số dự án điều chỉnh bằng 87,5%, vốn đăng ký bổ sung bằng 63,8%.

Cũng trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh có 108 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh có 854 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,4%, vốn đăng ký 7.590 tỷ đồng, tăng 10,4%./.

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang