Bắc Giang: 7 tháng đầu năm thu hút 90 dự án đầu tư

Tháng 7/2019, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi khoảng 113,8 triệu USD.

                                                                                              Ảnh minh họa

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được trên 658,9 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ, trong đó cấp mới 46 dự án trong nước, vốn đăng ký 689 tỷ đồng, bằng 83,7%, 44 dự án FDI, vốn đăng ký 448 triệu USD, tăng 286,2%, điều chỉnh 22 dự án FDI tổng vốn tăng thêm 180,7 triệu USD, bằng 64,7%.

Cũng trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh có 95 doanh nghiệp được thành lập mới, bằng 64,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng có 746 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14%, vốn đăng ký 6.739 tỷ đồng, tăng 18,7%. Tuy nhiên có 59 doanh nghiệp, chi nhánh giải thể, tăng 25,5%; 217 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 49,6%./.

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang