MỜI THAM DỰ Hội nghị “Phổ biến Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

Trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bản tỉnh Bắc Giang đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh nắm vững hơn nữa được những quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tránh các sai sót không đáng có dẫn đến việc bị xử lý vi phạm hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị “Phổ biến Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”.

1. Nội dung hội nghị: Nội dung chi tiết xem tại Giấy mời đính kèm

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 08h00 ngày 30/6/2023 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang - Quảng trường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang.

3. Diễn giả: Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Huyền - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Đăng ký tham dự: Doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp – 0383.848.895 (Đ/c Trâm)

Nội dung chi tiết vui lòng quét mã QR hoặc xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1Q81X8KlN7LzkKSbo-49bA-FQAwpR2tY-/view