Bắc Giang: Tháng 12, thu hút trên 98 triệu USD vốn đầu tư

Tháng 12/2022, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được trên 98 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 27% so với tháng 12/2021.

Ảnh minh họa.

Trong đó, cấp mới 02 dự án trong nước (DDI), vốn đăng ký 75 tỷ đồng và 02 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 5,17 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 02 dự án DDI, vốn đăng ký bổ sung 85,5 tỷ đồng, điều chỉnh 05 dự án FDI với số vốn đăng ký bổ sung đạt 86,21 triệu USD. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh cả năm quy đổi đạt 1,445 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm 2021.

Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh cả năm quy đổi đạt 1,45 tỷ USD, tương đương năm 2021. Trong đó cấp mới 28 dự án trong nước, vốn đăng ký 6.805,5 tỷ đồng, cấp mới 36 dự án FDI, vốn đăng ký 441,49 triệu USD, bằng 69% so với cùng kỳ, điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 523,7 tỷ đồng, có 44 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với số vốn đăng ký bổ sung là 692,45 triệu USD, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Có 1.219 doanh nghiệp, giảm 4,3%, tổng vốn đăng ký là 11.529 tỷ đồng, giảm 3%.

Trong tháng có 148 doanh nghiệp và 14 chi nhánh, văn phòng đại diện, 47 địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 23,3% cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 2.359 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/11/2022, tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 1.560 doanh nghiệp và 144 chi nhánh, văn phòng đại diện, vốn đăng ký là 28.050 tỷ đồng./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan