Thành lập khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm Khu công nghiệp Yên Lư tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, khu công nghiệp Yên Lư có diện tích 377 ha. Địa điểm khu công nghiệp tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần bất động sản Capella. Tổng vốn đầu tư gần 2.692 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (ngày 31/12/2021).

Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành; chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

                                                                                                                                                     Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan