Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư

Nhằm mục đích tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp đã xây dựng, biên soạn và xuất bản cuốn "Sổ tay Hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư”. Cuốn sổ tay gồm hai tập được phân rõ Quy trình thực hiện dự án đầu tư bên trong Khu công nghiệp và bên ngoài Khu công nghiệp, tất cả các thủ tục về Đăng ký kinh doanh, kê khai thuế hay hải quan, bảo hiểm đều được hướng dẫn chi tiết từng bước trong cuốn sổ tay.

Trung tâm XTĐT&PTDN hi vọng rằng thông qua cuốn "Sổ tay Hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư” sẽ là cẩm nang giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp cận việc thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện chi tiết, đúng quy trình mà không cần phải mất nhiều thời gian để đi lại nhiều nơi, nhiều lần như trước.

Vì dung lượng File lớn nên chúng tôi không thể đăng trực tiếp lên trang web. Vậy nên doanh nghiệp, nhà đầu tư nào quan tâm đến cuốn Sổ tay, xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp để nhận được bản mềm của Sổ tay.

Thông tin liên hệ: Hà Thạch Thảo - Chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp

ĐT: 0915.552.388 - Email: phattriendoanhnghiepbg@gmail.com