Phổ biến quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Binh Dương (CPTPP) cho các Doanh nghiệp Bắc Giang

Sáng ngày 08/05, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh - Quảng trường 3-2, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang được sự hỗ trợ kinh phí từ Viện FNF đã phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu -  Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị: “Phổ biến Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP” cho đối tượng là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc giang.

Tham dự hội nghị có các thành phần: Lãnh đạo Viện FNF tại Việt Nam; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Lãnh đạo Trung tâm XTĐT&PTDN; Sở Công Thương; phòng Kinh tế - UBND thành phố Bắc Giang; Lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang; Đại điện các tổ chức hội Doanh nghiệp...và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo quản lý và cán bộ làm công tác chuyên môn của các Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã được nghe Chuyên gia Vũ Hùng Thịnh - Phó trưởng phòng Chứng nhận xuất xứ - Cục Xuất nhập khẩu -  Bộ Công Thương trình bày nội dung về quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP. Trong đó gồm các phần: Hướng dẫn tra cứu quy định về xuất xứ hàng hóa tại Hiệp định CPTPP và tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT; nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP; hướng dẫn tra cứu và áp dụng các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT; Hướng dẫn thực hành khai báo C/O mẫu CPTPP của Việt Nam; Cơ chế chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng xuất khẩu của Việt Nam đi các nước CPTPP; So sánh quy tắc xuất xứ hàng hóa CPTPP; một số FTA mà Việt Nam có đối tác chung trong CPTPP đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bắc Giang; Một số vấn đề DN cần lưu ý khi triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BCT...

Phần hỏi đáp được các đại biểu của các doanh nghiệp sôi nổi thảo luận và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình. Các Doanh nghiệp đã được Chuyên gia giải đáp nhiệt tình, định hướng các giải pháp tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn cho doanh nghiệp...

Kết thúc buổi hội nghị, các doanh nghiệp đã cơ bản nắm rõ quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa...Doanh nghiệp biết được những điểm lợi và hiểu rõ mình cần làm gì khi xuất nhập khẩu hàng hóa đến các nước đối tác trong Hiệp định này, đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu của Doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

Phòng XTĐT – TTXTĐT