Kết quả tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021

Cuộc thi trực tuyến  “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021 đã thu hút được 26.760 người dự thi, với 92.757 lượt bài thi.

Sau một tháng tổ chức Cuộc thi (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 25/11/2021) , Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Minh Linh

Căn cứ Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã thông báo kết quả tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021 gồm;: 1. Giải cá nhân (có 19 Giải): 01 Giải nhất; 03 Giải nhì; 05 Giải ba và 10 Giải khuyến khích. 2. Giải tập thể (có 06 Giải): 01 Giải nhất; 02 Giải nhì; 03 Giải ba. 3. Giải sáng kiến (có 03 Giải): 01 Giải nhất; 01 Giải nhì; 01 Giải ba

Cụ thể, 6 giải tập thể gồm: 

Giải Nhất thuộc về Văn phòng UBND tỉnh

2 giải Nhì thuộc về: UBND Huyện Tân Yên và Sở Kế hoạch - Đầu tư

3 giải Ba thuộc về: Ban Quản lý các KCN, Thanh tra tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy

19 giải cá nhân gồm: 

Giải Nhất thuộc về bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trường mầm non, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

3 giải Nhì thuộc về: Bà Nguyễn Thị Thảo Trường Mầm non, Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên; bà TNguyễn Thị Tân Thành Phòng Tài chính-Kế hoạch - Huyện Tân Yêni; Hoàng Thị Tình Trường Mầm non, Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên

5 giải Ba thuộc về: Nguyễn Trọng Nguyễn Trường Tiểu học Cao Xá - Huyện Tân Yên; Phan Thị Hoa Phòng Giáo dục - Huyện Tân Yên, Đào Thị Hằng Trường Mầm non, Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên, Nguyễn Thị Thu Hằng TDP Phố Mới – Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên, Hà Thị Thuyên UBND phường Xương Giang -TP Bắc Giang.

10 giải Khuyến khích thuộc về: Hà Thị Giang UBND phường Xương Giang - TP Bắc Giang, Hoàng Văn Vượng UBND phường Xương Giang - TP Bắc Giang, Lưu Thị Thủy Trường Tiểu học Việt Lập - Huyện Tân Yên, Nguyễn Thuý Quỳnh Trường Tiều học Đa Mai - TP Bắc Giang, Hoàng Thị Trang Trường Mầm non, Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên, Đoàn Trà My Trường Mầm non, Thị trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên, Nguyễn Thị Diệu Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học Tự Lạn - Huyện Việt Yên, Phan Thị Huệ Trường Tiểu học Đa Mai - TP Bắc Giang, Vũ Văn Thìn Công ty TNHH tư vấn và thiết kế cửa Hà Nội (Thôn Cấm, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hòa).

3 giải sáng kiến gồm:

Giải nhất thuộc về Ông Bạch Hồng Quân Công ty Điện lực Bắc Giang

Giải nhì thuộc về Ông Nguyễn Văn Hoàng địa chỉ Xóm 3, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giải ba thuộc về Ông Nguyễn Văn Dũng Văn phòng, HĐND và UBND thành phố Bắc Giang.

Xem chi tiết Thông báo tại đây 

                                                                                                                                                                              Đào Tùng

 

Các tin liên quan