Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: Tăng diện bao phủ nước sạch

(BGĐT) - Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (gọi tắt là chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn) từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), nhiều công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đi vào hoạt động. Qua đây giúp ngày càng có nhiều người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Bảo đảm chất lượng nước

Trước kia, do công trình xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất bị xuống cấp, ảnh hưởng một phần đến chất lượng nguồn nước, đầu năm 2019, hệ thống cấp nước thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) được hỗ trợ 27 tỷ đồng từ nguồn vốn WB thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. 

Công nhân kiểm tra thiết bị máy móc tại hệ thống cấp nước thị trấn Thắng (Hiệp Hòa).

Công nhân kiểm tra thiết bị máy móc tại hệ thống cấp nước thị trấn Thắng (Hiệp Hòa).

Theo đó, toàn bộ các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, công suất nâng từ 200 lên 400 m3/ngày đêm. Ông Thân Đức Thành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hiệp Hòa, đơn vị quản lý công trình cho hay: Nhờ hưởng lợi từ chương trình, đơn vị tận dụng công trình có sẵn để nâng cấp giúp bà con trong vùng hạn chế sử dụng nguồn nước giếng khoan không bảo đảm. Đến nay, ngoài thị trấn, toàn bộ người dân 6 xã: Thái Sơn, Ngọc Sơn, Hoàng Vân, Hoàng An, Hùng Sơn và Hòa Sơn có nước sạch sinh hoạt.

Hiện huyện Hiệp Hòa có các công trình nước sạch được đầu tư từ nguồn vốn WB đang hoạt động hiệu quả như ở thị trấn Thắng, xã Xuân Cẩm; riêng công trình xã Mai Đình đang duy tu. Các công trình này đã góp phần nâng tỷ lệ người dân trong huyện được dùng nước sạch đạt 90%.

Tương tự, công trình nước sinh hoạt tập trung thuộc Trạm xử lý nước sạch thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế) do Công ty cổ phần Phát triển cộng đồng thế giới quản lý đưa vào sử dụng từ năm 2008, công suất 450 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 900 hộ tại thị trấn, một phần các xã Tam Hiệp, Phồn Xương, Đồng Tâm. Tháng 1-2019, đơn vị đưa vào vận hành hệ thống mới được mở rộng và cấp nước cho 3 xã: Tam Hiệp, Đồng Tâm và Phồn Xương với 500 hộ. Các hộ sử dụng nước sạch không mất tiền lắp đồng hồ mới.

Các huyện còn lại cũng được thụ hưởng nguồn vốn WB xây dựng, cải tạo công trình, đấu nối cấp nước sạch cho bà con. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn là cơ sở để các địa phương triển khai hiệu quả tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2016 đến nay, chương trình hỗ trợ hơn 7 nghìn hộ dân được sử dụng nước sạch, phục vụ cuộc sống.

Mở rộng phạm vi chương trình

Bắc Giang là một trong 21 tỉnh được thụ hưởng từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Chương trình thực hiện 3 hợp phần, trong đó Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) đảm nhận hợp phần 1 về “Cấp nước nông thôn”, triển khai ở 50 xã, thị trấn tại các huyện trong tỉnh. 

Trạm xử lý nước sạch thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế) được đầu tư mở rộng từ nguồn vốn WB.                 Ảnh: Như Hoa

Trạm xử lý nước sạch thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế) được đầu tư mở rộng từ nguồn vốn WB. Ảnh: Như Hoa

Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngay từ khi mới thực hiện, Trung tâm tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân về lợi ích của sử dụng nước sạch với sức khỏe cộng đồng, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển mạng lưới cấp nước... Đặc biệt, thực hiện Thông tư số 54 ngày 4-5-2013 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, UBND tỉnh có quyết định bàn giao một số công trình nước sạch cho doanh nghiệp quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn vốn WB. 

Một số công trình sau khi đi vào hoạt động cung cấp miễn phí nước trong khoảng thời gian đầu cho bà con để giúp các hộ thay đổi nhận thức về sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt.

Thực hiện chương trình, năm 2019 toàn tỉnh xây mới và sửa chữa, nâng cấp 9 công trình cấp nước tập trung tại 19 xã ở các huyện: Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động. Tổng kinh phí hơn 125 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2020 đạt hơn 95% người dân nông thôn sử dụng nước sạch. 

Ông Trần Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác truyền thông về lợi ích của việc sử dụng nước sạch tới người dân; sát sao trong lựa chọn nhà thầu thi công, công tác giám sát chất lượng nguồn nước của các công trình đã, đang nghiệm thu cũng được làm chặt chẽ, bảo đảm chất lượng nước phục vụ người dân”.

Theo: Hoàng Phương (Báo Bắc Giang Điện Tử)