Chủ tịch UBND tỉnh tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội thăm Hàn Quốc