Bắc Giang: Hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu từ cam, bưởi và một số loại nông sản khác

Năm nay, sản lượng cây có múi của tỉnh Bắc Giang ước đạt hơn 84.000 tấn, trong đó riêng huyện Lục Ngạn hơn 60.000 tấn. Việc tiêu thụ cây có múi khá thuận lợi, giá bán ổn định.

Bắc Giang tiêu thụ cây có múi thuận lợi, giá bán ổn định.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần 40.000 tấn cam, hơn 15.000 tấn bưởi, hơn 15.000 tấn na. Phần lớn diện tích cam đã thu hoạch xong, đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng. Na trái vụ hiện cũng thu hoạch gần hết diện tích, đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng. Bưởi ngọt, cam V2 đang bắt đầu vào vụ thu hoạch.

Do sản lượng và chất lượng đều được nâng cao, tiêu thụ thuận lợi, do đó tổng doanh thu từ cam, bưởi và một số loại nông sản khác trên địa bàn tỉnh từ đầu vụ đến nay đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Có được kết quả trên là do tỉnh Bắc Giang đã tích cực chỉ đạo các địa phương sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện quy trình sản xuất an toàn. Đồng thời chủ động xúc tiến tiêu thụ, kết nối giao thương và tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ, do đó việc tiêu thụ cây có múi và nông sản đặc trưng của tỉnh khá thuận lợi, giá bán ổn định./.

                                                                                                                                                        Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan