Bắc Giang: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản

Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm OCOP.

Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản.

Đến nay, tỉnh đã hình thành 5 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP; thường xuyên hỗ trợ cho các Hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm tiêu biểu đặc trưng và sản phẩm OCOP tham gia Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,… Xây dựng, duy trì vận hành trang web sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang, qua đó đã tạo ra chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm cung cấp thông tin cần thiết và quảng bá sâu rộng sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm Ocop nói riêng của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm./.

                                                                                                                                                                 Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan