Bắc Giang đẩy mạnh giải pháp nâng cao chỉ số PCI

Ngày 24/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Phân tích chỉ số PCI năm 2021 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2022 tỉnh Bắc Giang”. Nhiều giải pháp đã được các cấp, các ngành xác định, khẩn trương triển khai để cải thiện chỉ số PCI.

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ.

Đề cập đến một số giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhất là cải thiện chỉ số thành phần “chi phí thời gian”, ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng các ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong giải quyết công việc. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò, trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng DN nhằm tạo môi trường kinh doanh năng động, minh bạch để các nhà đầu tư và DN yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và DN của các cấp chính quyền. Thực hiện cải cách TTHC một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn; trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC, rà soát, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định TTHC rườm rà, phức tạp, không cần thiết.

Nâng cao chất lượng công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc và làm việc trực tiếp với DN; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, thái độ làm việc trong quá trình đón tiếp và giải quyết TTHC với DN, người dân, đảm bảo hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn đối với tổ chức, cá nhân, tránh người dân phải đi lại nhiều lần.

Thực hiện các biện pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho DN; thực hiện phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, đầu tư… Cắt giảm tối đa các hoạt động thanh, kiểm tra không cần thiết, chồng chéo gây phiền phức DN. Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây khó khăn cho DN.

Nâng cao năng lực, trình độ, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức

Ông Lương Văn Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đề xuất giải pháp cải thiện điểm số chỉ số thành phần “Tiếp cận đất đai”, ông Lương Văn Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng các ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), các Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB thực hiện tốt khâu chuẩn bị xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và Thông báo thu hồi đất từ việc thành lập Hội đồng, trích lục hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính, rà soát quy chủ sử dụng đất… trong thời gian chờ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác công khai dự án đầu tư theo Quy chế dân chủ trong công tác GPMB. UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất sau đo đạc bản đồ địa chính nhất là cấp đổi, cấp lại GCN; thống nhất, đồng bộ hồ sơ địa chính tại các cấp và lưu trữ theo quy định.

Ông Lương Văn Nghiệp cũng khẳng định Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong thực tế đề xuất UBND tỉnh ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB, lập, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Tăng cường phối hợp với các sở, cơ quan liên quan trong thực thi công vụ; hướng dẫn trực tiếp hoặc tổ chức đối thoại với DN để tháo gỡ cũng như nắm bắt các vướng mắc đề xuất cơ quan có thẩm quyền. Nâng cao vai trò, việc chịu trách nhiệm của các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, của UBND cấp xã trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. Thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến.

Đề xuất giải pháp cải thiện chỉ tiêu của Chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” thuộc lĩnh vực ngành Thuế, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho hay cần nâng cao năng lực, trình độ, kỷ luật, kỷ cương của công chức, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường hoạt động giám sát thanh tra, kiểm tra. Thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giảm thời gian làm việc trực tiếp tại DN. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật về thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa quản lý thuế để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa công chức thuế với người nộp thuế.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương.

Trao đổi và đề xuất các giải pháp cải thiện điểm số, Chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương cho biết Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho các DN, đặc biệt DN vừa và nhỏ (DNNVV) thông qua các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng… Sở sẽ cùng Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các DNNVV khi có nhu cầu thuê lại mặt bằng sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có của các khu, cụm công nghiệp, tạo nguồn cung sẵn có, với chi phí hợp lý cho các DN có nhu cầu. Phối hợp với các sở, ngành tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tạo cơ hội cho các DN tiếp cận các thông tin thị trường.

Ông Trần Quang Tấn cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai hỗ trợ các đề án, dự án hỗ trợ DNNVV, bảo đảm hiệu quả sát với thực tiễn, bao gồm hỗ trợ DN như hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành giám sát chặt chẽ về giá cho thuê mặt bằng của các DN kinh doanh hạ tầng KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định, hợp lý nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Bắc Giang được thuận lợi nhất và cải thiện môi trường đầu tư. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN thực hiện các thủ tục tiếp cận vốn vay; ưu tiên dành nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi theo cơ chế, chính sách cho các DNNVV.

Ông Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trao đổi về việc cải thiện Chỉ số đào tạo lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, theo ông Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngoài việc tích cực tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các DN có nhu cầu trên địa bàn thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của DN hoặc liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các Trường Cao đẳng, Trung cấp công lập, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các DN đẩy mạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu, phối hợp xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho người lao động làm việc trong các DN và đưa học sinh, sinh viên đi thực tập, thực hành phù hợp với điều kiện thực tiễn của DN.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm của các đơn vị tư nhân trên môi trường mạng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh hoạt động kết nối các DN có nhu cầu tuyển dụng lao động với các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm uy tín, chất lượng nhằm giúp các DN tuyển dụng được lao động theo nhu cầu một cách nhanh nhất với chi phí hợp lý. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các DN dịch vụ việc làm chủ động liên kết chặt chẽ với các DN trên địa bàn tỉnh và các trung tâm dịch vụ việc làm ở các tỉnh khác để thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động làm cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ DN tuyển lao động./.

                                                                                                                                                                Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan