Bắc Giang: 7 tháng đầu năm, thu hút đầu tư tăng gấp 1,3 lần

Tính đến 18/7/2022, tỉnh Bắc Giang thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi khoảng 253 triệu USD, gấp 8,3 lần so với cùng kỳ; lũy kế 07 tháng thu hút được 995 triệu USD, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Trong đó, cấp mới 19 dự án trong nước, vốn đăng ký 4.844 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; 17 dự án FDI, vốn đăng ký 268 triệu USD, bằng 43,8% so với cùng kỳ; điều chỉnh 09 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 107 tỷ đồng; điều chỉnh 23 dự án FDI tổng vốn tăng thêm 512 triệu USD, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có tổng số 86 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 62,3% cùng kỳ; vốn đăng ký 5.137 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần; có 8 doanh nghiệp giải thể và 43 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tương đương cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng có 926 doanh nghiệp thành lập, tăng 26,8%; vốn đăng ký 21.874 tỷ đồng, tăng 33,5%; có 69 doanh nghiệp giải thể, tăng 46,8%; 438 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 11,7%./.

                                                                                                                                                                     Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan