Bắc Giang: 2 tháng đầu năm thu hút 09 dự án đầu tư

 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Giang thu hút được 303,3 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa.

Trong đó, cấp mới 4 dự án trong nước với số vốn đăng ký đạt 222 tỷ đồng và 5 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 102,7 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án FDI với số vốn tăng thêm đạt 191 triệu USD.

Riêng trong tháng 2, toàn tỉnh thu hút được 225,8 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, cấp mới 04 dự án trong nước, vốn đăng ký 222 tỷ đồng, bằng 68,3%; 3 dự án FDI vốn đăng ký 100,2 triệu USD, bằng 17,8%; điều chỉnh tăng vốn 02 dự án FDI, vốn tăng thêm 116 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 170 doanh nghiệp được thành lập mới, bằng số doanh nghiệp so với cùng kỳ, vốn đăng ký là 1.642 tỷ, giảm 5,6 lần; có 32 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng giải thể, tăng 68,4%; 199 tạm ngừng hoạt động, tăng 19,8% so với cùng kỳ 2021./.

                                                                                                                                                        Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan