Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).

Khu đô thị số 1 xã Xuân Hương có quy mô 30 ha. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo đó, vị trí khu vực lập quy hoạch tại thôn Đình, thôn Chùa và thôn Gai, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (thuộc đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035); ranh giới thiết kế được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp ruộng canh tác, khu dân cư hiện trạng thôn Đình; phía Nam giáp ruộng canh tác thôn Chùa, thôn Gai; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng thôn Gai; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng thôn Chùa và thôn Đình.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 30,1 ha; dân số dự kiến khoảng 4.500 người. Về tính chất đây là khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các công trình: Hành chính (trụ sở UBND xã), trường học, nhà văn hóa, khuôn viên cây xanh - thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ, các nhóm nhà ở thấp tầng, cao tầng...

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang