Quy định về thu hồi đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang    
Số hiệu: 10/2019/QĐ-UBND    
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2019    
Lĩnh vực Đất đai    

File gắn: https://drive.google.com/file/d/1LDWKyWe79vVqtUtrflnZtvw8zw6tbH2E/view?u...