Hướng dẫn thủ tục đăng ký liên quan đến doanh nghiệp qua mạng điện tử

1. Giới thiệu tổng quan về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=VMO0MC1fctA&index=10&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF

2. Hướng dẫn tra cứu thông tin cơ bản của doanh nghiệp tại www.dangkykinhdoanh.gov.vn

https://www.youtube.com/watch?v=JTn9-AWrQqg&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=6

3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

https://www.youtube.com/watch?v=Bznu_-rLbxY&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=1

4. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp       https://www.youtube.com/watch?v=BZ4zfFBm3j4&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=2

5. Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=14

6. Hướng dẫn thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=DEPtmsidZMU&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=15

7. Ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=QvHkW6IXpVg&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=8

8. Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng

https://www.youtube.com/watch?v=6bVn4GWC0SY&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=10

9. Hướng dẫn đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=dRFgmypfp9o&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=7

10. Hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=e2-GEphanjU&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=16

11. Hướng dẫn thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=66FHvVgDKmc&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=17

12. Hướng dẫn cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

https://www.youtube.com/watch?v=spEIUe-CmDs&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=18

13. Hướng dẫn Thông báo Tạm ngừng kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=dqPwIx0ef1k&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=3

14. Hướng dẫn thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=nKXfM4NDHNk&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=5

15. Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=bIMkS5KJ0n4&list=PLgX06JbWMNn-SPwkiIY7_lo-Er2txQmTF&index=4

Các tin liên quan