Đơn giá bồi thường , hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang công bố đơn giá bồi thường , hỗ trợ tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở chung cư  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

File đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1K8v5oYxy5iK3DsyzU2xzcFlnkTZ54qBm/view?u...

Các tin liên quan