Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tổ chức lớp bồi dưỡng " LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT, TNDN, TNCN"

Nhằm đáp ứng cho Doanh nghiệp áp dụng tốt những chính sách mới trong việc lập Báo cáo Tài chính, quyết toán Thuế năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tổ chức lớp bồi dưỡng " LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT, TNDN, TNCN"

Thời gian: Khai giảng 7h30 ngày 06/3/2021.

Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - Số 164 đường Xương Giang, P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang

Kinh phí: 200.000₫/ 01 học viên

Chi tiết liên hệ:

Mr: Hà Đình Đại - Phòng Phát triển Doanh nghiệp - ĐT: 0915.104.179

Các tin liên quan