IPC Bắc Giang tổ chức khai giảng thành công lớp bồi dưỡng "Lập báo cáo Tài chính và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN"

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Ngày 06/3/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khai giảng lớp “ Phổ biến chính sách, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế, hướng dẫn cho các Doanh nghiệp lập báo cáo Tài chính và quyết toán thuế GTGT-TNDN-TNCN áp dụng những chính sách mới năm 2020”. Tham gia buổi đào tạo có hơn 50 học viên đến từ các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, đang ngồi và trong nhà

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Giảng viên cao cấp đã thiết kế riêng một chương trình đào tạo dành cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khóa học được đánh giá là đầy đủ, khoa học, dễ truyền đạt, dễ tiếp thu và sát với tình hình thực tế của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp với nhiều năm đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp, tự hào là cầu nối giữa các học viên với nguồn kiến thức về Khởi sự kinh doanh; Quản trị kinh doanh cơ bản; Quản trị kinh doanh chuyên sâu; Đấu thầu; Kế toán – Tài chính chuyên sâu…

Một lần nữa xin được cám ơn các Học viên đã tham gia khóa học.

 

Các tin liên quan