Hồ sơ DDCI địa phương

Ngày 09/4/2021 UBND huyện Lục Nam tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác Quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2021", đồng chí Đặng Văn Nhàn – UVBTV Huyện ủy - Chủ more