Hồ sơ DDCI ban, ngành

(BGĐT) - Với quyết tâm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị nâng cao chỉ số DDCI cho cán bộ, more