Quốc hội Pê-ru chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 vừa qua, Quốc hội nước Peru đã chinh thức bỏ phiếu thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pê-ru, ông Gilmer Trujillo nhận định rằng việc phê chuẩn Hiệp định có ý nghĩa chiến lược, cho phép nền kinh tế này tiếp cận thị trường của 11 nước thành viên với tổng dân số 502 triệu người, chiếm 13.5% GDP toan cầu, và 14.5% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu.

Cùng với Hiệp định CPTPP, Quốc hội Pê-ru cũng thông qua thư song phương từ một số nước thành viên CPTPP để xác nhận các thỏa thuận song phương, cụ thể bao gồm: Thư của Ca-na-đa về các ngành văn hóa, thư của Ma-lay-xi-a về các dịch vụ thẻ thanh toán điện tử và không truy đòi giải quyết tranh chấp đối với các biện pháp không tương thích liên quan đến Doanh nghiệp Nhà nước, Thư từ Ốt-xtrơ-li-a về một số hàng hóa và về việc chấm dứt thỏa thuận quảng bá và bảo vệ đầu tư hai chiều.

Bộ Thương mại Quốc tế và Du lịch Pê-ru cũng nhận định sơ bộ rằng các mặt hàng của Pê-ru sẽ được hưởng lợi ích từ việc thông qua Hiệp định CPTPP bao gồm áo phông từ vải cotton, các trái cây như bơ, nho, việt quất, thức ăn cho gia súc, cực âm đồng, sản phẩm gỗ, ván ép, sản phẩm sữa, sản phẩm sắt và thép, hóa chất đầu vào, ethanol và bánh quy ngọt.

Theo số liệu từ Vụ Chính sách Thương mại Đa biên và Trung tâm Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại Việt Nam - Pê-ru tháng 5 năm 2021 vừa qua đã chứng kiến sự tăng trưởng rất mạnh mẽ, với kim ngạch xuất khẩu sang Pê-ru đạt 37 triệu đô la Mỹ, tăng 372% so với cùng kỳ năm 2020; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 242,5 triệu đô la Mỹ, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2020.

Việc Pê-ru chính thức thông qua Hiệp định CPTPP sẽ là yếu tố thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Theo: fta.moit.gov.vn

Các tin liên quan