Khảo sát đánh giá chỉ số DDCI tới 3 nghìn tổ chức, hộ kinh doanh

Ngày  30/11, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức hội nghị kiểm tra, giám sát quá trình triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, TP (DDCI) năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Kha, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh chủ trì.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển DN (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, đơn vị khảo sát, đánh giá DDCI tại 15 sở, ban, ngành và 10 huyện, TP. 

Đối với các sở, ngành tỉnh, phiếu khảo sát có 8 chỉ số thành phần như trên, chỉ khác là không có chỉ số khả năng tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh.Nội dung phiếu khảo sát áp dụng cho cấp huyện, TP bao gồm 9 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; khả năng tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ DN; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của chính quyền huyện, TP; vai trò người đứng đầu UBND huyện, TP. 

Theo đó, số lượng mẫu khảo sát DDCI năm 2021 phát cho 3 nghìn DN, HTX, hộ kinh doanh. Kết quả có 1.067/3 nghìn DN, HTX, hộ kinh doanh trả lời phiếu khảo sát, tỷ lệ tham gia đạt 35,8 % so với số lượng mời, vượt kế hoạch đề ra. 

Trung tâm cùng đại diện Hiệp hội DN tỉnh bàn giao phiếu khảo sát cho đơn vị tư vấn để xử lý dữ liệu. Qua quy trình xử lý dữ liệu cho thấy có 915 DN, HTX, hộ kinh doanh tham gia trả lời đúng theo mẫu phiếu khảo sát và đầy đủ nội dung đạt 85,8%; 152/1.067 DN, HTX, hộ kinh doanh trả lời không đúng, chiếm 14,2%.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn yêu cầu Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển DN làm rõ các nội dung về: Cách lựa chọn danh sách DN, HTX, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chọn mẫu; số lượng DN, HTX, hộ kinh doanh được lựa chọn mời tham gia khảo sát DDCI năm 2021 và phương thức khảo sát; số lượng DN, HTX, hộ kinh doanh trả lời phiếu khảo sát hợp lệ và không hợp lệ...

Dự kiến, Trung tâm hoàn thành việc tính điểm DDCI năm 2021 vào ngày 10/12; sau đó xây dựng báo cáo và dự thảo quyết định phê duyệt kết quả xếp hạng trình Chủ tịch UBND tỉnh vào 15/12/2021.Các thành viên cũng đề nghị Trung tâm cần tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện cách phát phiếu và hướng dẫn DN, HTX, hộ kinh doanh trả lời phiếu khảo sát đúng yêu cầu.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Báo Bắc Giang

Các tin liên quan