Công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2021

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2021.

Bảng xếp hạng DDCI Bắc Giang 2021 khối địa phương được thực hiện với 10 huyện/thành phố. Nhóm 03 địa phương đứng đầu trên bảng xếp hạng lần lượt là huyện Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang và huyện Lục Nam. Nhóm 03 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng lần lượt là huyện Lạng Giang, huyện Sơn Động và huyện Yên Thế

Bảng xếp hạng DDCI Bắc Giang 2020 khối sở, ban, ngành được thực hiện với 15 đơn vị. Nhóm 03 đơn vị đứng đầu trên bảng xếp hạng lần lượt là Bảo hiểm Xã hội tỉnh đứng đầu, Ban Quản lý KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhóm 03 đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng lần lượt là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y Tế.

Qua khảo sát cho thấy nhìn chung cộng đồng doanh nghiệp đánh giá các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang trong năm qua đã rất cầu thị và nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn dưới tác động của dịch bệnh Covid-19. Điều đó đã giúp doanh nghiệp sớm trở lại ổn định hoạt động góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn Tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

 

Các tin liên quan