Bắc Giang quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, kết quả xếp hạng PCI năm 2020, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc trên bảng xếp hạng, đây là thứ hạng cao nhất mà tỉnh Bắc Giang đạt được trong 8 năm qua.

(Hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư)

 

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách mạnh mẽ hơn nữa, ngày 04/6/2021 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND, Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Theo đó, năm 2021 phấn đấu nâng điểm số PCI tỉnh Bắc Giang đạt 66,33 điểm, tăng 2,35 điểm so với năm 2020, xếp hạng tối thiểu 20 so với cả nước và thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế “khá”.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đã đề ra rất nhiều các giải pháp cụ thể cho các sở, ngành, địa phương như: tăng cường thực hiện đối thoại theo chuyên đề, đặc biệt là lĩnh vực đất đai để qua đó kịp thời hướng dẫn cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Rà soát các nội dung thanh tra, kiểm tra, rút ngắn thời gian các cuộc thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu tác động của các cuộc thanh tra, kiểm tra đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại đối với các hành vi tham nhũng, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm của cán bộ các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, gây khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tới làm việc và sinh sống tại tỉnh.

Đặc biệt, để kế hoạch triển khai đạt hiệu quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các đơn vị đầu mối, đơn vị chủ trì nâng điểm số các chỉ tiêu thành phần nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hoàn thành mục tiêu nâng điểm số của các Chỉ số thành phần được giao.

Với những giải pháp quyết liệt và cụ thể nêu trên, trong thời gian tới môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang sẽ có bước cải thiện một cách mạnh mẽ, là cơ sở để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Anh Quân

Các tin liên quan