Bắc Giang phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Giang năm 2019.

            

                                                                              Ảnh minh họa - nguồn Internet

Nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; hợp tác về xúc tiến đầu tư.

Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu là tăng cường thu hút đầu tư, phấn đấu năm 2019 tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh quy đổi đạt khoảng 1-1,2 tỷ USD (bao gồm cả dự án FDI và dự án đầu tư trong nước); triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phấn đấu năm 2019 thành lập mới từ 1.000 đến 1.200 doanh nghiệp.

Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao, gắn với đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; đầu tư bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm nông sản, phục vụ tiêu thụ trong nước, hướng tới xuất khẩu; thu hút các dự án thương mại, dịch vụ theo quy hoạch khu đô thị phía Nam thành phố; kêu gọi các dự án đầu tư du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, Resort và các Khách sạn cao cấp...

Để thực hiện, tỉnh Bắc Giang chú trọng đến Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã được chấp thuận đầu tư triển khai đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật  các khu, cụm công nghiệp; tập trung nắm bắt và kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư; Bên cạnh đó, tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, trong đó tập trung vào đối tượng là các hộ kinh doanh để khuyến khích chuyển sang thành lập doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh. Công khai các quy hoạch, dự án và bản đồ quy hoạch trên Website của các sở, ngành để thu hút đầu tư.

Tổng kinh phí để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh là 3.480 triệu đồng, giao cho các cơ quan, sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Ngoại vụ  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện.

Xem chi tiết Văn bản

                                                                                                                                                                  Phòng XTĐT - TTXTĐT

 

Các tin liên quan